Privacy- en cookieverklaring

Wij vinden privacy belangrijk en verwerken daarom slechts persoonsgegevens indien dit op een wettelijke en transparante wijze gebeurt. Dit betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk aan je vermelden welke gegevens wij verwerken.
 • Alleen gegevens verzamelen die nodig zijn om onze gerechtvaardigde doelen te verwezenlijken.
 • Niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is.
 • Redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens niet onjuist zijn.
 • Bewaartermijnen in acht nemen en hierna de gegevens wissen.
 • Passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om jouw gegevens te beschermen.

Contactgegevens:

Skin & Laser Support is te bereiken via de mail: info@skinlasersupport.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Skinlaser-clinicsupport.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

Algemeen

 • IP-adres (bij bezoeken van de site en achterlaten reactie)
 • Locatiegegevens (bij bezoeken van de site)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (bij bezoeken van de site)
 • Internetbrowser en apparaat type (bij bezoeken van de site)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Skinlaser-clinicsupport.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@skinlasersupport.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Skin & Laser Support verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de nieuwsbrief dien je jezelf altijd aan te melden en toestemming te geven voor het verzenden van de nieuwsbrief.
  Bij aanmelding wordt je naam en e-mailadres gevraagd. Heb je jezelf aangemeld voor het de nieuwsbrief dan ontvang je deze één keer per maand.
 • Voor het adverteren op Facebook en Instagram wordt er gebruik gemaakt van de gegevens (land, geslacht, leeftijd) die over jou bekend zijn bij deze kanalen. Deze gegevens helpen mij om de advertentie te laten zien aan die personen voor wie mijn content interessant is. Deze gegevens zijn algemeen en niet terug te leiden tot jou als persoon.
 • Wij maken gebruik van YouTube voor het delen van video’s. Belangrijk om te weten is dat binnen YouTube de privacymodus is ingeschakeld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Skinlaser-clinicsupport.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Skinlaser-clinicsupport.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Analytics
 • YouTube
 • ActiveCampaign

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Skinlaser-clinicsupport.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. IP-adressen en email adressen die zijn verkregen doordat je een reactie achter hebt gelaten blijven bewaard tot de website offline wordt gehaald.

Delen van persoonsgegevens met derden

Skinlaser-clinicsupport.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst / verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Skinlaser-clinicsupport.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Skinlaser-clinicsupport.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Skinlaser-clinicsupport.nl werkt samen met de volgende partijen:

 • Tegetel HBA is de host van skinlaser-clinicsupport.nl.
  Alle gegevens die je via mijn website ter beschikking stelt worden opgeslagen op de servers van Tegetel HBA.
  Tegetel HBA heeft de benodigde beveiligingstechnieken toegepast en het is de hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derde tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.
 • ActiveCampaign is een automatiseringssoftware die wij gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrieven.
  ActiveCampaign heeft de benodigde beveiligingstechnieken toegepast en het is de hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derde tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.
 • Daarnaast gebruikt skinlaser-clinicsupport.nl cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorg ik er onder andere voor dat je bij een bezoek aan de website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de website dus een stuk prettiger.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Skinlaser-clinicsupport.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Skinlaser-clinicsupport.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden of werkt skinlaser-clinicsupport.nl mee samen. Hieronder een overzicht:

Google Analytics (tracking cookie)
Meten hoe je de website gebruikt, hoe je mij hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.

YouTube (tracking cookie)
Doordat wij gebruik maken van de privacymodus optie binnen YouTube voor het delen van video’s, plaatst YouTube geen cookies wanneer je de pagina opent. Er worden wel cookies geplaatst wanneer je de video afspeelt.

Social Media (Social Media cookie)
Met deze cookie is het mogelijk om sociale media pagina’s te ‘liken’.
Deze button werkt door middel van code die van het sociale media kanaal zelf afkomstig is.

Adverteerders (tracking cookie)
Meten via welke link je naar de website van de adverteerder gaat.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door skinlaser-clinicsupport.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@skinlasersupport.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.
Skinlaser-clinicsupport.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Authoriteit Persoonsgegevens.

Ben je aangemeld op de nieuwsbrief, maar wil je deze niet langer meer ontvangen, dan kun je dit per mail aan ons kenbaar maken. Je zal dan worden afgemeld, waarna je geen nieuwsbrieven meer zal ontvangen. Daarnaast worden je gegevens direct verwijderd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Skinlaser-clinicsupport.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Skinlaser-clinicsupport.nl